Плотиране, сканиране, копиране, комплектоване

  • Разпечатване на различни видове файлове: PDF, DWG, JPEG, TIFF.

  • Високо качество и прецизност на печат с резолюция 600 dpi.

  • Директно плотиране на чертежи от AUTOCAD.

  • Комплектоване в папки или класьори на разпечатаните чертежи.

  • Доставка с куриер.

Висококачествен черно-бял и цветен печат на чертежи

Работим с различни ширини на хартията (914, 620, 420 мм), така че да намалим максимално себестойността на разпечатаните чертежи.

Благодарение на комплектоването на чертежите в класьори и папки, Ви предаваме напълно завършен и безупречен проект.

Разполагаме с високотехнологична техника за цветен печат, с която разпечатваме цветни чертежи със скорост 3 м в минута.

Благодарение на съвременната техника за цветен печат, можем да удовлетворим и най-големите изисквания за качество, както на чертежи, така и на 3D визуализации, презентации, постери и плакати.

Довършителни работи

Проектите, които ни изпратите, ще бъдат прилежно сгънати по стандарт и подредени в папки. Готови за предаване в съответните институции.